May 18, 2021

Regler for installation

Hvilke regler er der for installation af en pejs eller brændeovn?

Alle ovne skal opstilles i henhold til bygningsreglementet. Ved opstilling i enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lign. gælder bestemmelserne i småhusreglementet. Det er dig selv, den tekniske rådgiver eller håndværkeren, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Derfor kan det betale sig at tage Pejse-Centret med på råd.


Ansøgning

Der skal ikke søges om byggetilladelse til installation i de førnævnte boliger. Skal ovnen installeres i etagebyggeri eller tofamiliehuse, skal der ansøges om byggetilladelse hos kommunens tekniske forvaltning inden installationen. Efter installationen skal skorstensfejeren kontaktes for godkendelse og for at aftale fejningsterminer.


Afstandskrav

Ved opstilling af brændeovn/lukket ildsted på brændbart materiale, f.eks. trægulv, skal gulvet være dækket med ubrændbart materiale mindst 30 cm foran fyråbningen og mindst 15 cm til hver side. Afstanden til brændbart materiale i væg og loft for ikke DS-godkendte ovne, skal være 50 cm. DS-godkendte ovne kan stå tættere på brændbart materiale. De individuelle afstande er anført på ovnen og i brugsvejledningen. Der er ingen afstandskrav til eksempelvis murværk eller andet ikke brændbart materiale. Der anbefales dog ca. 10 cm af hensyn til varmefordeling, rengøring bag ovn samt rensning af ovn. Tapetet bliver normalt ikke, når det er påsat murværk, regnet som brændbart materiale.

For yderligere information om bygningsreglement og nærmeste skorstensfejer se: www.skorstensfejerlauget.dk

Flere gode råd

Kontakt os i dag

Få hjælp til at vælge det perfekte produkt til dit behov

Tak! Din besked er nu modtaget
Noget gik desværre galt. Prøv venligst igen.
Vi deler aldrig dine kontaktdetaljer med andre