May 18, 2021

Den bedste varmeafgivelse

Hvordan tænder man op mest hensigsmæssigt?

Flammerne må ikke være for store. Store flammer er økonomisk set uhensigtsmæssige, og de giver endvidere høje røggastemperaturer, som kan beskadige brændeovn og skorstenen.
Anbefalet brændemængde ved normalfyring er 2–2,5 kg/time.
Størst tilladte brændemængde er 3–3,5 kg/ time, og der er i så fald tale om opkløvet birk eller anden type løvtræ med ca. 18% fugtindhold. Ved anvendelse af samme brændemængde som ovenfor anført, men med f.eks. fyrretræ, opnås betydeligt højere temperaturer i forbrændingskammeret.

Ved maksimal fyring i længere perioder forkortes brændeovnens levetid, og ved overskridelse af den størst tilladte brændemængde, kan dele af brændeovnen blive beskadiget. I så fald dækker garantien ikke.

Test viser, at den bedste og mest økonomiske varmeafgivelse opnås, når man lægger 2–2,5 kg brænde på pr. time og påfyldning.

Flere gode råd

Kontakt os i dag

Få hjælp til at vælge det perfekte produkt til dit behov

Tak! Din besked er nu modtaget
Noget gik desværre galt. Prøv venligst igen.
Vi deler aldrig dine kontaktdetaljer med andre